Ngày 06/4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 20. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tới dự có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

           Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh khóa XVI được diễn ra vào thời điểm các cấp, các ngành đang tập trung triển khai nhiều giải pháp tích cực trong thực hiện mục tiêu kép vừa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và gấp rút chuẩn bị cho công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVvà bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII. Để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất, đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, tập trung cho ý kiến, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tạo sự thống nhất cao để Hội đồng nhân dân tỉnh có những quyết định đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận và quyết định 24 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và công tác nhân sự. Trong đó, tập trung vào một số nhóm vấn đề quan trọng: Cho ý kiến về điều chỉnh, bổ sung cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Đầu tư công 2019; Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện một số dự án theo quy định tại Luật Lâm nghiệp và thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh nội dung tại Nghị quyết số 401/NQ-HĐND ngày 05/02/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình về thông qua chủ trương đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tỉnh Hòa Bình áp dụng cơ chế tài chính đối với chi phí tư vấn giám sát các hạng mục nhà máy xử lý nước thải thuộc dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hòa Bình sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức và Chính phủ Thụy Sỹ; xem xét quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao thành tích cao...

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

           Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành các thủ tục, trình tự về công tác cán bộ. Cụ thể, miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với 02 đồng chí: Trần Hồng Quang, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ và Nguyễn Hoàng Thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, do chuyển công tác. Bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

           Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá: Với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra, đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và quyết định thông qua các nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, chính quyền các cấp tập trung triển khai bảo đảm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết được thông qua; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những tháng đầu năm 2021, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

           Gần 2 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử; phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết dân tộc để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, đảm bảo diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp./.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Nguồn: hoabinh.gov.vn

Trong tuần làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 11- Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV diễn ra từ 5-8/4, các đại biểu Quốc hội tập trung hoàn thành công tác nhân sự của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. - Ảnh: VGP

           Ngày làm việc đầu tuần 5/4, Quốc hội tiến hành quy trình bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

          Trong các ngày làm việc tiếp theo, Quốc hội thực hiện miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín; tiến hành quy trình bầu Phó Chủ tịch nước, một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

          Quốc hội thực hiện thủ tục phê chuẩn đề nghị việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn đề nghị về việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia; phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

         Theo chương trình, chiều 8/4/2021, Kỳ họp thứ 11 họp phiên bế mạc, chính thức khép lại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV.

         Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Nguồn: baochinhphu.vn

 Sáng 01/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội (QH) khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn, giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự để bầu một số Phó Chủ tịch QH; tiến hành bỏ phiếu kín, đồng thời thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu một số Phó Chủ tịch QH, gồm 3 đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải.

            Kết quả biểu quyết có: 455/456 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, bằng 94,79% tổng số ĐBQH. QH đã thông qua Nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa làm Phó Chủ tịch QH nước CHXHCN Việt Nam.

           Thay mặt QH, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ đã tặng hoa, chúc mừng 3 đồng chí Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định được QH tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch QH.

          Sau đó, QH thảo luận ở hội trường về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

       Các đại biểu đánh giá, Báo cáo của Tổng KTNN về công tác của KTNN nhiệm kỳ QH khóa XIV (2016 - 2021) trình QH cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Kế hoạch kiểm toán của KTNN đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng hoàn thiện cơ chế chính sách, phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công. 

Đại biểu Quách Thế Tản, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình phát biểu thảo luận tại hội trường sáng 1/4. 

            Phát biểu tại phiên thảo luận, tại Tổ đại biểu số 05, đại biểu Quách Thế Tản, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đồng tình với Báo cáo của Tổng KTNN cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của QH. Đồng thời, đại biểu cho rằng: Tổng Kiểm toán quan tâm thêm một số số liệu trong nhiệm kỳ, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính...; kỷ luật, kỷ cương trong vấn đề quản lý tài chính cũng như là thực hiện các Nghị quyết của KTNN chưa nghiêm. Từ đó, đại biểu đề nghị: Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của địa phương thực hiện nghiêm các kiến nghị của KTNN. Đồng thời xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai phạm trong vấn đề quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công nhằm siết chặt kỷ cương, sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước. KTNN tiếp tục phát huy những kết quả trong thời gian qua. Bên cạnh việc thực hiện kế hoạch kiểm toán hằng năm đã được phê duyệt thì theo phân công, theo yêu cầu của QH, cũng như theo đề nghị của Chính phủ và các bộ, ngành cũng như các địa phương thì KTNN cũng đã thực hiện một số kiểm toán chuyên đề như: Các chuyên đề, các dự án BT, BOT, hay hiệu quả sử dụng vốn của các dự án ODA... đã có nhiều kết quả tốt và nhất là vấn đề quản lý, sử dụng đất sau cổ phần hóa các doanh nghiệp, rất cần phát huy. Đại biểu mong muốn, KTNN tiếp tục quản lý, nhất là quản lý vấn đề sử dụng, quản lý đất đai. Đây là một tài nguyên rất lớn của đất nước, nhưng còn có nhiều thiếu sót, vi phạm, đề nghị KTNN phát huy thành tích đã đạt được trong giai đoạn qua và trong thời gian tới tiếp tục thực hiện.

           Buổi chiều, QH họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe và thảo luận về Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

           Tiếp tục chương trình làm việc về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình QH miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Sau đó, ĐBQH thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ. Kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ sẽ được UBTVQH báo cáo QH tại phiên làm việc sáng 2/4. QH tiến hành miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Sáng 31/3, Quốc hội khóa XIV đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

         Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

         Kính thưa Quốc hội, đồng bào, chiến sỹ và cử tri cả nước,

        Thưa các vị khách quý,

         Tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân tôi.

          Kỳ họp lần này là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, cần phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ, vừa đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của Quốc hội, vừa tổ chức thành công bầu cử trên phạm vi cả nước.

        Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình, cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của Quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

         Là Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, tôi sẽ cùng các thành viên trong Hội đồng thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Luật định; tổ chức thành công cuộc bầu cử nhằm bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới.

        Kính thưa Quốc hội!

          Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV sắp khép lại cùng nhiều kết quả to lớn trên cả ba phương diện: Lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, để lại nhiều dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân và cử tri cả nước. Có được kết quả đó, cho phép tôi được trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân và các vị Chủ tịch tiền nhiệm đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động của Quốc hội và nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường Quốc tế.

         Xin có bó hoa tươi thắm gửi tới đồng chí và kính chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, tiếp tục quan tâm, góp ý để góp phần cùng Quốc hội ta có thêm nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vô cùng yêu quý của chúng ta.

        Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội!"./.

 Nguồn: baohoabinh.com.vn

Sáng 27/3, Ban Bí thư Trung ương (T.Ư) Đảng đã chủ trì khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày (27-28/3), quán triệt 5 chuyên đề quan trọng trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội. Cùng với đó là điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc T.Ư và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Hòa Bình.

             Tỉnh Hòa Bình có trên 3.700 đại biểu tham dự hội nghị tại 61 điểm cầu trong toàn tỉnh. Riêng tại điểm cầu Tỉnh ủy Hòa Bình có 240 đại biểu. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

             Theo kế hoạch tổ chức của Ban Tuyên giáo T.Ư, hội nghị sẽ nghiên cứu xoay quanh 5 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền NQĐH XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện hiệu quả NQĐH XIII.

              Phát biểu tại phiên khai mạc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị. Đồng chí đề nghị: Sau hội nghị này, các cấp ủy trong toàn Đảng tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt NQĐH XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên; tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện NQĐH XIII của Đảng.

            Sau khai mạc, hội nghị đã học tập, quán triệt chuyên đề: "Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Truyền đạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nêu rõ 4 nội dung cốt lõi, gồm: Quá trình chuẩn bị báo cáo chính trị; tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo; tổ chức thực hiện. 

             Đặc biệt, đi sâu phân tích những điểm mới của Đại hội XIII so với Đại hội XII, nhất là trong chủ đề Đại hội, báo cáo chính trị, các văn kiện…, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Tinh thần xuyên suốt của báo cáo chính trị khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Dân là gốc, Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            Chiều cùng ngày, hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH T.Ư khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư truyền đạt. Theo đó, đồng chí đề cập những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII; kết quả công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; việc đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế; những đổi mới trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kết quả nổi bật trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí…

           Quán triệt chuyên đề quan trọng này, đồng chí Phạm Minh Chính tiếp tục nhấn mạnh những vấn đề cốt lõi nhất, những nhận thức, tư duy mới thể hiện qua các văn kiện của Đại hội XIII, trong đó có "Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng”. Đây là các văn kiện đặc biệt quan trọng, thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thể hiện rõ sự thống nhất giữa "ý Đảng, lòng dân" hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

        Trong ngày làm việc đầu tiên, hội nghị đã giới thiệu, quán triệt 2 chuyên đề với tinh thần nghiêm túc nghiên cứu, học tập của các đại biểu. Ngày mai 28/3, hội nghị tiếp tục các nội dung quan trọng khác và bế mạc.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

 

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction