* ĐẢNG BỘ:

- Đảng bộ có 253 đảng viên, Đảng ủy có 15 đồng chí; 01 Bí thư đảng ủy; 01 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, 01 Phó Bí thư Đảng ủy là Chủ tịch UBND xã.

- Chi bộ Đảng có 13 chi bộ Đảng (09 Chi bộ các thôn xóm và 02 Chi bộ trường học, 01 Chi bộ Công an, 01 Chi bộ Y tế).

* ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ:

- Gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 ủy viên ủy ban là Trưởng công an xã và chức danh công chức gồm: Văn phòng – Thống kê, Văn phòng Đảng ủy, Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính – Xây dựng, Lao động TBXH, Chỉ huy trưởng quân sự, Văn hóa xã hội, Kế toán - Ngân sách, Trưởng công an, Ban công an có 01 trưởng, 01 Phó Công an, 01 cán bộ Công an và 09 Công an viên phụ trách ở thôn, xóm. Ban quân sự xã gồm 01 chỉ huy trưởng, 01 Phó Chỉ huy trưởng và 09 thôn đội trưởng.

- Đội ngũ cán bộ không chuyên trách gồm: Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh - Nhà văn hóa, Phó chỉ huy trưởng quân sự xã, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Chủ tịch Hội Khuyến học, Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Cán bộ Khuyến nông - Khuyến lâm, Phó chủ tịch UBMTTQ xã, PCT Hội Phụ nữ, PCT Hội Nông dân, PCT Hội Cựu chiến binh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên.

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction