Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Văn bản của tỉnh
Page 1 of 3
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
Điểm đến của các trường hợp dương tính với SARS-COV-2 tại tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-11
125.27 KB
1
Thông báo số 05/TB-SYT ngày 02/02/2021 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-11
906.68 KB
1
Công văn số 279/SGD&ĐT-CTTT ngày 16/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-11
1.85 MB
1
Công văn số 151/UBND-KGVX ngày 31/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-11
126.97 KB
1
Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-11
2.27 MB
0
Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-11
2.16 MB
1
Hướng dẫn số 1224/HD-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-11
517.59 KB
0
QUYẾTĐỊNH SỐ 3040 CỦA UBND TỈNH HÒA BÌNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC CÓ NỘI DUNG ĐƠN GIẢN HÓA VỀ THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TRONG LĨNH VỰC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH HÒA BÌNH

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-12-07
2.42 MB
4
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/22020 của Chính phủ

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-06
3.46 MB
8
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2020-10-06
3.14 MB
7

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction