Hệ thống văn bản pháp quy
Overview Search Downloads Up
Category: Văn bản của đơn vị
Page 1 of 7
Order by: Default | Name | Date | Hits | [Descending]
Files:
KẾ HOẠCH SỐ 25/KH-UBND NGÀY 04/3/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-16
1.08 MB
2
KẾ HOẠCH SỐ 24/KH-UBND NGÀY 04/3/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-16
1.15 MB
2
KẾ HOẠCH SỐ 23/KH-UBND NGÀY 02/3/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-16
1.11 MB
2
KẾ HOẠCH SỐ 22/KH-UBND NGÀY 20/02/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-16
1.1 MB
2
KẾ HOẠCH SỐ 21/KH-UBND NGÀY 20/02/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-16
1.1 MB
2
BÁO CÁO SỐ 21/BC-UBND NGÀY 09/3/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-16
1.24 MB
2
KẾ HOẠCH SỐ 20/KH-UBND NGÀY 23/02/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-16
1.18 MB
2
BÁO CÁO SỐ 20/BC-UBND NGÀY 09/3/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-16
1.11 MB
2
KẾ HOẠCH SỐ 19/KH-UBND NGÀY 19/02/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-16
1.1 MB
2
QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/QĐ-UBND NGÀY 04/3/2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO SƠN

(0 votes)

Download
Download
Created
Size
Downloads
2021-03-16
98.03 KB
2

Du-lich-hb 123

Văn bản mới

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014


Quyết định về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh HB


Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2014Thi hanh hien phap 2013 copy

baner-ma-tuy 
 PHONGCHONGBAOLUC
Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction